Nawigacja

O przedszkolu

Projekty i akcje

1. Projekt edukacyjny "Klub Zdrowego Przedszkolaka".

 Celem głownym projektu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

 

                                                                  

                                                                 

2. Projekt "  Zdrowy Przedszkolak".

Głównym celem projektu jest  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

 

 

                                                                 

 

3. Ogólnopolski Projekt edukacyjny " Mały miś w świecie wielkiej literatury".

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce  .

                                                                

 

4. Projekt  czytelniczy  " Bajeczna księga".

Celem projektu jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków,stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej,angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

                                                                                             

 

5. Projekt  ekologiczny   " Ekokulturalne przedszkole".

Cele projektu jest poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;  rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.

                                                                                                                                    

 

6.  Ogólnopolska kampania społeczno- edukacyjna "Przytul dziecko".

                                                                                      

  Celem głownym kampani  jest uświadomienie roli przytulania tym, którzy jej nie znają i przypomnienie jej tym, którzy zapomnieli.

#przytuldziecko

„By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu”.

- Virginia Satir

                                                                                              

 

 7.  Ogólnopolska  akcja  " Zdrowo i sportowo".

Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych.

                                                                               

 

 

 8.  Ogólnopolska  akcja  "  Góra grosza".

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

                                                                                                  

                                                               Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

9.  Akcja  "  Nakręć się ".

Celem akcji jest ochrona środowiska naturalnego oraz pomoc chorym dzieciom.

                                                                       

10.Program  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

11. Udział w akcji "Szkoła pamięta".

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.