Nawigacja

Organizacja

Zasady odpłatności za przedszkole

 

Zasady odpłatności za przedszkole

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
cheekygodz.6:00 do8:00    
    1.00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę
 
cheekygodz.8:00 do13:00  bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
cheekygodz.13:00do 16:30    
   1.00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę

 

                     Wysokość opłat uzależniona jest od:

            ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu

            ilości posiłków

            ilości dni roboczych w danym miesiącu kalendarzowym

  •  

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE NALEŻNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY REGULOWAĆ DO 15-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.