Nawigacja

Organizacja

Ramowy rozkład dnia

 

6.00-8.00    Schodzenie się dzieci

                   Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych

                   Wspólna zabawa dzieci z udziałem nauczyciela oraz według zainteresowań dzieci

8.00-8.30    Zabiegi higieniczne.Przygotowanie do śniadania

8.30-9.00    Śniadanie: uczenie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku

  

 

Zajęcia programowe

9.00-10.00   Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dzieci

                     Działania indywidualne

                     Działania zespołowe

                                                                    Praca z całą grupą

 

10.00-11.00   Zabawy swobodne i zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub spacery i wycieczki

11.00-11.30   Zabiegi higieniczne

11.30-12.00   Obiad. Uczenie zasad kulturalnego zachowania się przy stole

12.00-13.00   Poobiedni relaks ze słuchaniem muzyki lub bajek. Leżakowanie

                        - praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

                                                                        - realizacja pomysłów dzieci

      13.00-13.30   Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku

      13.30-14.00   Podwieczorek

      14.00-16.30   Aktywność własna dziecka - zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

                             Zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci

                             Kontakty indywidualne z rodzicami

                             Rozchodzenie się dzieci